WIADOMOŚCI
 
   
Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom

 
 

  
  PLIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 6 /2019
Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach
z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie: Wprowadzenia procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w Publicznym Przedszkolu Nr 3 Niezapominajka

Procedura antyterrorystyczna w Publicznym Przedszkolu Nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach

Procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć (miejsca pobytu)

Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy

Procedura postępowania w ramach udzielania pierwszej pomocy

Procedura postępowania w razie wypadku dziecka

Procedura postępowania w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze przejawiającym agresję

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3NIEZAPOMINAJKA W ŚWIEBODZICACH

Procedura w razie podłożenia ładunku wybuchowego 

Procedura w razie skażenia chemicznego

Procedura zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw ogrodzie, spacer i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola

Regulamin organizacji wycieczek

REGULAMIN PLACU ZABAW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 NIEZAPOMINAJKA W ŚWIEBODZICACH

 

 

 


 

Copyright © Publiczne Przedszkole Nr 3 z Grupą Żłobkową  NIEZAPOMINAJKA  w Świebodzicach 
design by TONER