WIADOMOŚCI
 
   
Wychowanie zdrowotne

 
 

Jednym z zadań wychowawczych naszego przedszkola jest wychowanie zdrowotne dziecka. Poprzez realizowane programy prozdrowotne: AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA, DZIECIAKI MLECZAKI, KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY pragniemy ukształtować wysoki poziom kultury zdrowotnej. Celem ich realizacji jest wytwarzanie nawyków, przyzwyczajeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego
i psychicznego, wyrabianie odpowiednich sprawności, nastawianie woli i kształtowanie postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, skuteczną pielęgnację, zapobieganie chorobom i leczenie, wzbudzanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia, systematyczne wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie.

Akademia Zdrowego Przedszkolaka jest programem społeczno - edukacyjnym, skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym, rodziców, nauczycieli oraz personelu przygotowującego żywność dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak się właściwie odżywiać oraz prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia.

Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno - informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. Celem "Dzieciaków Mleczaków" jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.

Kubusiowi Przyjaciele Natury to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych poświęcony tematyce ekologiczno- zdrowotnej organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie do ruchu już od najmłodszych lat. Realizując program dzieci uczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu. 

 

 


 

Copyright © Publiczne Przedszkole Nr 3 z Grupą Żłobkową  NIEZAPOMINAJKA  w Świebodzicach 
design by TONER